Skulefritidsordning (SFO)

For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på skole.visma.com/sveio

Gå til brukarmanual (PDF, 599 kB (PDF, 609 kB))

Søknadsfristen er 15.mars.

Kommunestyret vedtok 11.12.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blei då redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret blei kostnaden såleis redusert med nær 3000 kr.

Det vil elles bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Prisen for ferietilbod blei sterkt redusert med dei nye vedtektene. Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan gis om det er nok påmeldte barn.

SFO Sveio skule 2021 og 2022. Infoskriv til føresette. (PDF, 701 kB)

Vedtekter for kommunale SFO-tilbud (PDF, 160 kB)

Betalingssatsar SFO (PDF, 191 kB)

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 952 kB)

Frist for å søke om redusert betaling for SFO er 21.juni.

Søknad redusert betaling for SFO 2021/2022 (PDF, 582 kB)

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Bente Anita Johansen, 
tlf. 53 74 83 07
mobil: 90 76 60 26

 
SFO Auklandshamn skule:
rektor tlf. 53 74 83 60
personalrom tlf. 53 74 83 61
arbeidsrom tlf. 53 74 83 62

 

SFO Vikse skule:
rektor Solveig Skattkjær
tlf. 53 74 83 70


SFO-leiar
Ellen Johannessen,
tlf. SFO 907 69 086

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Arve Myklebust
tlf: 53 74 83 80
mob.: 97 47 93 93

SFO Førde skule
rektor Solveig Røynstrand
mobil: 990 99 654