Skulefritidsordning (SFO)

For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på skole.visma.com/sveio

Gå til brukarmanual for SFO (PDF, 449 kB)

Søknadsfristen er 15.mars.

Kommunestyret vedtok 11.12.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blei då redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret blei kostnaden såleis redusert med nær 3000 kr.

Det vil elles bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Prisen for ferietilbod blei sterkt redusert med dei nye vedtektene. Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan gis om det er nok påmeldte barn.

Vedtekter for kommunale SFO-tilbud (PDF, 160 kB)

Betalingssatsar SFO (PDF, 194 kB)

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 3 MB)

Redusert betaling i SFO

Frist for å søka om redusert betaling i SFO for skuleåret 2022/2023 er 1.august 2022. Vi oppmodar likevel om å søkje så raskt som mogleg, for å få med reduksjonen på fakturaen for august. Etter denne dato er det løypande behandling av søknadar. Vedtaket vil då gjelde frå månaden etter mottatt søknad.

Meir informasjon om redusert betaling her: Moderasjonsordninger i SFO (udir.no)

Du søker om redusert betaling i SFO gjennom skole.visma.com/sveio

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Elisabeth Nordeide Stølås
tlf. 53 74 83 07
Mobil: 95528505

 
SFO Auklandshamn skule:
rektor Camilla Fagerland Tverfjell tlf. 53 74 83 60
personalrom tlf. 53 74 83 61
arbeidsrom tlf. 53 74 83 62

 

SFO Vikse skule:
rektor Ronny Valdersnes
tlf. 53 74 83 70
mobil: 472 66 856

SFO-leiar
Ellen Johannessen,
mobil SFO 907 69 086

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Arve Myklebust
tlf: 53 74 83 80
mobil: 97 47 93 93

SFO Førde skule
rektor Bjørn Tore Enerstvedt
telefon: 53 74 83 32
mobil: 920 93 681