Skulefritidsordning (SFO)

Skal du søke om plass i SFO?
Følg brukarmanual og søk plass på https://skole.visma.com/sveio
Gå til brukarmanual (PDF, 599 kB)

Påmelding til SFO-plass i ferieveke 26, må gjerast på eige skjema:
Påmelding ferie 2017, veke 26

Søknadsfristen er i år utvida til 7.4.2017.

Kommunestyret vedtok 6.3.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blir nå redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret vil kostnaden såleis bli redusert med nær 3000 kr.

Det vil elles bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Prisen for tilbod i feriar er redusert frå 1955 kr. pr. veke til 1100 kr. pr. veke.  Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan avviklast om det er nok interesse for det og nok påmeldte barn. Alt til hausten, skal det evaluerast om reduksjon i pris har ført til at fleire nyttar tilbodet og betalingsgrunnlaget såleis blir betre for ordningane våre.

Dette er gjeldande 01.08.2018

Vedtekter for kommunale SFO-tilbud (PDF, 37 kB)

Betalingssatsar SFO (PDF, 134 kB)

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 04.04.2017

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Bente Anita Johansen, 
tlf. 53 74 83 07
mobil: 90 76 60 26

Sveio skule som har SFO-tilbod for elevar på Auklandshamn skule.

SFO Vikse skule:
rektor Bjørn Tore Enerstvedt
tlf. 53 74 83 70

SFO-leiar
Ellen Johannessen,
tlf. SFO 907 69 086

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Solveig Skattkjær
tlf: 53 74 83 80
mobil: 952 18 386

SFO Førde skule
rektor Solveig Laupsa
mobil: 990 99 654