Skulefritidsordning (SFO)

Skal du søkja om plass i SFO?
For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på https://skole.visma.com/sveio Gå til brukarmanual (PDF, 599 kB (PDF, 609 kB))

Søknadsfristen er 15.mars.

Kommunestyret vedtok 11.12.2017 nye vedtekter for  SFO. Det ordinære tilbodet i SFO blei då redusert med ein innbetaling pr. år, og for ein full plass i skuleåret blei kostnaden såleis redusert med nær 3000 kr.

Det vil elles bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Prisen for ferietilbod blei sterkt redusert med dei nye vedtektene. Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan gis om det er nok påmeldte barn.

Påmeldingsskjema for feriane 2020/2021 SFO (PDF, 57 kB)

Vikse skule: Påmeldingsskjema for feriane 2020/2021 SFO og infoskriv om påmelding SFO (PDF, 219 kB)

Auklandshamn skule: Påmelding til SFO 2020/2021 (PDF, 613 kB)

Vedtekter for kommunale SFO-tilbud (PDF, 160 kB)

Betalingssatsar SFO (PDF, 203 kB)

Kvalitetsplan for SFO (PDF, 952 kB)

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Bente Anita Johansen, 
tlf. 53 74 83 07
mobil: 90 76 60 26

 
SFO Auklandshamn skule:
rekor Torhild Opedal
tlf. 53 74 83 60
mob. 97140819

SFO Vikse skule:
rektor Solveig Skattkjær
tlf. 53 74 83 70

 

SFO-leiar
Ellen Johannessen,
tlf. SFO 907 69 086

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Bernt Hjelmervik
tlf: 53 74 83 80
mobil: 947 86 053 
 

SFO Førde skule
rektor Solveig Røynstrand
mobil: 990 99 654