Skulefritidsordning (SFO)

For tilbod i skuleåret må du følgja brukarmanual og søkja plass på skole.visma.com/sveio

Gå til brukarmanual for SFO (PDF, 409 kB)

Søknadsfristen er 1.april.

Kommunestyret vedtok i desember 2022 nye vedtekter for SFO. 

Det vil bli gitt tilbod i feriar som haustferie, vinterferie, samt ei veke etter skuleslutt og ei veke før skulestart. Alle skulane kan ha ferietilbod om det er nok påmeldte barn. Ved få påmelde blir ferietilbodet sentrert på ein skule.

Samanlikna med andre kommunar, er elevgrunnlaget ved alle skulane våre stort nok til at det skal vera muleg å ha ei SFO-ordning ved kvar skule. Framleis vil det vera slik at tilbodet berre kan gis om det er nok påmeldte barn.

Kontaktinfo

SFO Sveio skule:
SFO-leiar Elisabeth Nordeide Stølås
tlf. 53 74 83 07
Mobil: 95528505

 

SFO Auklandshamn skule:
rektor Camilla Fagerland Tverfjell tlf. 53 74 83 60

personalrom tlf. 53 74 83 61

arbeidsrom tlf. 53 74 83 62

 

SFO Vikse skule:
rektor Ronny Valdersnes
tlf. 53 74 83 70
mobil: 472 66 856

SFO Valestrand oppvekstsenter
rektor Arve Myklebust
tlf: 53 74 83 80
mobil: 97 47 93 93

SFO Førde skule
rektor Bjørn Tore Enerstvedt
telefon: 53 74 83 32
mobil: 920 93 681