Barnehagane i Sveio

I Sveio er det 8 barnehagar, av desse er 3 kommunale og 5 private.
Kommunale barnehagar: Sveio barnehage, Førde barnehage, Valestrand oppvekstsenter

Private barnehagar: Ekrene natur- og gårdsbarnehage, Gjermundshaugen FUS barnehage, Bråtveit natur- og kulturbarnehage, Bua barnehage og SFO, Espira Solkroken barnehage

Kontakt

Gunnhild Staupe
Gunnhild Staupe
Rådgjevar
53 74 80 93