Introduksjonsprogram for flyktningar

INFORMASJON OM KORONAVIRUSET

INFORMATION ABOUT THE CORONAVIRUS

Telefonnummer ved akutt sosialhjelp frå Nav

På grunn av korona-situasjonen har NAV mellombels endra rutinen for søknad om økonomisk stønad. 

Ved akutt sosialhjelp kan ein ringe Nav på mobilnummer: 476 08 496.

For emergency contact with NAV about social benefits call mob:  476 08 496

Skjema

NAV ber om at dersom du har behov for økonomisk stønad, skriv du ut søknaden, fyller han ut og legg han i postkassen utanfor NAV-kontoret i Sveio sentrum. 

Dersom du ikkje har moglegheit for å skriva ut skjemaet, kan du komma innom Servicekontoret på kommunehuset og henta eit eksemplar. 

Dersom du har symptom på koronasmitte, har hatt dette i løpet av dei siste 14 dagane eller har vore utanlands dei siste 14 dagane, skal du ikkje oppsøka kommunehuset. Me ber då om at du sender nokon andre for å henta skjemaet på dine vegner.

 

Kven kan få tilbodet?

Flyktningar i alderen 18-55 år som vert busett i Sveio kommune etter avtale med utlendingsmyndighetane (Imdi) har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet.

Viss du busett deg utan at dette er avtalt med kommunen, mistar du retten til å delta i introduksjonsprogrammet og får ikkje introduksjonsstønad.

Korleis få tilbodet?

Du kan ta kontakt med NAV-kontoret i Sveio for råd, rettleiing og for å søkje om deltaking i introduksjonsprogrammet.

Kva tilbyr vi?

Gjennom dette programmet vil du lære norsk og få kunnskap om det norske samfunnet. Du vil også få prøve deg i arbeidslivet. Målet med introduksjonsprogrammet er å hjelpe deg ut i jobb eller utdanning, slik at du kan klare deg sjølv økonomisk.

Du får:

  • Tett oppfølging.
  • Praktisk opplæring i norsk språk og samfunn.
  • Hjelp til å starte utdanning eller komme i arbeid.
  • Økonomisk stønad tilsvarande to gonger Folketrygdens grunnbeløp.

Programmet er på heiltid, som en vanlig arbeidsveke, og varer i inntil to år.

Kontakt

NAV Sveio
Sosialteneste
55 55 33 33

Adresse

NAV Sveio
Sveiogata 64 C
5550 Sveio

Åpningstider

Måndag–fredag kl. 10.00–14.00 (Stengt på torsdagar.)