Lege

Viktige telefonnummer:

  • Sveio legekontor: tlf. 53 74 84 00
  • Førde legekontor: tlf. 53 74 70 70
  • Albatross legesenter tlf. 55 09 00 33
  • Legevakt: tlf. 116117 / 52 80 40 00
  • Medisinsk nødhjelp: tlf. 113
  • Giftinformasjonssentralen: tlf. 22 59 13 00
  • Kommuneoverlege, tlf. 53 74 84 00

SVEIO LEGEKONTOR

Tlf. 53 74 84 00
Besøksadresse : Kommunehuset i Sveio sentrum
Postadressse : Postboks 98 ,5559 Sveio

Fastlege: Lill-Beate Frønsdal Møksvoll 
 

FØRDE LEGEKONTOR

Tlf. 53 74 70 70
Besøksadresse : Leirskarveien 10, 5555 Førde i Hordaland
Postadresse : postboks 14, 5556 Førde i Hordaland
Fastlegar : Jens Aksdal, Jakub Korzeniewski og Solveig Maria Callaghan

ALBATROSS LEGESENTER

Tlf: 55 09 00 33
Besøksadresse: Albatross senter v/Sveio golfpark
Fastlege: Trond Wirkola

LEGEVAKT

Tlf. 116117 / 52 80 40 00
Besøksdadresse :Karmsundgt. 59 B, 5531 Haugesund

Haugesund interkommunale legevakt skal gi øyeblikkeleg hjelp – utanom fastlegane si åpningstid – til alle som befinnar seg i Haugesund, Nord-Karmøy (nord for Bø Ungdsomsskule), Fastlands-Karmøy, Tysvær, Sveio, Bokn og Utsira

MEDISINSK NØDNUMMER

TLF: 113

Bytte fastlege

Dersom du har rett til fastlege, kan du selv finne og bytte til ønsket lege på helsenorge.no. Byttet blir gyldig første dagen i måneden etter. Gå til informasjon om fastlegen på helsenorge.no. 

PSYKOSOSIALT KRISETEAM

Den kommunale kriseleiinga består av ordførar, rådmann, kommunalsjefane, lensmann, brannsjef og kommuneoverlege. Kriser og katastrofer kan gjere det naudsynt med tverrfagleg psykososial krisehandtering.
Det psykosiale kriseteamet består av dei psykiatriske sjukepleiarane, prestane, sosionom, kommuneoverlegen og eventuelt helsesøster .
Behov for tverrfagleg psykososialt kriseteam skal meldast til kommuneoverlegen frå dei som er råka sjølve, frå kommuneleiinga eller frå legevakta. Kommuneoverlegen avgjer om krisa krev tverrfagleg team eller om problemet kan handterast av ei enkelt faggruppe.