Barselomsorg

Jordmora vår hadde siste arbeidsdag her fredag 28. august 2020. Sveio helsestasjon har frå 31. august 2020 og fram til ny jordmor kan starta ikkje jordmor ved helsestasjonen. Sveio kommune har dermed inntil vidare ikkje jordmorteneste å tilby dei gravide og barselkvinnene. Me kjem tilbake med meir informasjon når ny jordmor er tilsett. Me ber dei som har behov for tenesta om å ta kontakt med fastlegen sin for oppfølging der. Me legg ut ny informasjon så snart ny jordmor er tilsett.

Jordmortenesta i Sveio

Jordmortenesta er ein obligatorisk del av kommunehelsetenesta, og samarbeider med lege, fysioterapeut og helsesøster.

Tenesta er gratis.

Føremålet er:

  • Å fremja god helse og naturleg utvikling av svangerskapet
  • At du/de som foreldre skal få ei god start saman med det nye barnet
  • Å skapa tryggleik kring den føreståande fødselen
  • At foreldra er førebudde på barseltid og amming
  • Å fremja kjennskap til rettar som gravid, fødande og barselkvinne

Jordmor tilbyr:

  • Svangerskapskontrollar
  • Fødsels – og foreldreførebuande kurs v/sykehuset
  • Heimebesøk etter fødsel
  • Prevensjonsvegleiing
  • Helseopplysning i 9. klasse om prevensjon, sex og samliv.

Postadresse:
Sveio helsestasjon v/Annett Semb Helvik
Postboks 68
5559 Sveio

Telefon 53748122

Sveio helsestasjon: Måndag-torsdag, kl 08.00-15.30.

Besøksadresse: Sveiogata 70, 5550 Sveio (kjellaren på kommunehuset)

Kontaktinfo

Annett Semb Helvik
tlf. 53 74 81 22
mobil: 46 88 19 19
e-post: annett.semb@sveio.kommune.no