Barselomsorg

Jordmortenesta i Sveio

Jordmortenesta er ein obligatorisk del av kommunehelsetenesta, og samarbeider med lege, fysioterapeut og helsesjukepleiar.

Tenesta er gratis.

Føremålet er:

  • Å fremja god helse og naturleg utvikling av svangerskapet
  • At du/de som foreldre skal få ei god start saman med det nye barnet
  • Å skapa tryggleik kring den føreståande fødselen
  • At foreldra er førebudde på barseltid og amming
  • Å fremja kjennskap til rettar som gravid, fødande og barselkvinne

Jordmor tilbyr:

  • Svangerskapskontrollar
  • Heimebesøk etter fødsel
  • Prevensjonsvegleiing
  • Helseopplysning i 9. klasse om prevensjon, sex og samliv.

Postadresse:
Sveio helsestasjon v/Karin Skjoldal 
Postboks 68
5559 Sveio

Telefon: 53748122, mobil: 468 81 919
E-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no

Sveio helsestasjon: Måndag, tirsdag, onsdag og fredag kl 08.00-15.30.

Besøksadresse: Sveiogata 70, 5550 Sveio (kjellaren på kommunehuset)

Kontaktinfo

Karin Skjoldal
mobilnr. 46 88 19 19
 
e-post: Karin.Skjoldal@sveio.kommune.no