Næringsutvikling

Klikk for stort bileteEkrene næringsområde

Sveio ligg midt i ein stor region som er samansett av Sunnhordland og Haugalandet, og midt mellom byane Bergen og Stavanger. Hovudferdselsårene på sjø og på land langs kysten går gjennom kommunen vår. Den sentrale plasseringa gjer at det ligg særs godt til rette for utvikling av næringslivet kommunen.

Sveio kommune har for sal næringstomter på Ekrene næringsområde. Er du interessert i næringstomt, kan du ta kontakt med Kenneth Tollefsen i Sveio kommune, tlf. 53 74 80 40 / 416 62 644

Haugaland Vekst

Sveio kommune er medeigar i Haugland vekst. Haugaland vekst sine arbeidsoppgåver er å gi næring til nyetablerarar, fremme samarbeid og nettverksbygging, utarbeide planar for framtida og drive omdømmebygging av regionen. Sjå meir informasjon på Haugaland vekst sine nettsider.

Skape muligheter - gi næring til nyetablerere
Utvikle muligheter - fremme samarbeid og nettverksbygging
Planlegge muligheter - utarbeide planer for fremtiden
Profilere muligheter - omdømmebygging for regionen

Sjå meir informasjon på Haugaland vekst sine nettsider.

Publisert av Vibeke Berge Vierdal. Sist endra 27.09.2016