Akutt psykisk helsehjelp

Har du behov for akutt psykisk helsehjelp:

  • RING FASTLEGE: Fastlegen kan gi  øyeblikkeleg hjelp til sine pasientar i kontortida.
  • RING LEGEVAKT: Telefon 116 117. Legevakta har ope heile døgnet, alle dagar og kan kontaktast når fastlegen ikkje er tilgjengeleg
  • Akutthjelp: 113