Dagsentertilbod:

Bur du heime og har behov for å komme deg ut av ein isolert tilvære? Eller har pårørande behov for avlastning? Eit dagsentertilbod gir deg mogeligheiter for å delta på ulike aktivitetar eller rehabiliteringstiltak. Målet er å laga eit miljø det tryggleik og glede står i fokus.

Tenesten er tilknytta Sveio Omsorgssenter. Brukar mottek transport til og frå dagsenteret. Dei blir tilbydd ulike aktivitetar som handarbeid, avislesing, trim, sang og turar m.m. Det blir servert middag. Det er aktivitøren som lager programmet.

Målgruppe:

Eldre, funksjonshemma, personar med psykiske lidingar

Kriteriar/vilkår:

  • Du bur heime og har ikkje andre tilbod.

Pris for tenesta:

Gå til betalingssatsar for Sveio omsorgssenter (PDF, 753 kB)

Lovverk:

  • Dagsenter er ikkje ei lovpålagt teneste etter helse-og omsorgsstenesteloven.

Kontaktinfo

Tenestekontoret

Telefon: 53 74 82 20
Telefontid: 08.30–15.00

E-post: tenestekontoret@sveio.kommune.no

Besøksadresse:
Sveio omsorgssenter
Løkjavegen 35

Postadresse:
Løkjavegen 35
5550 Sveio

Ekspedisjonstid:
Mån.–fre. kl. 08.30–15.00