Kommunedelplanar og reguleringsplanar

Her blir det lagd ut vedtatte reguleringsplanar i Sveio kommune. Klikk på lenkane nedanfor for å få opp reguleringsplanane.

For høyringar og kunngjeringar av nye planar, sjå her.

Dersom du ikkje finn reguleringsplanen du leitar etter, ta kontakt med Åse Aleheim ved plan- og næringsavdelinga, asale@sveio.kommune.no, tlf. 53 74 80 66. 

Reguleringsplanar
GBR Stad Tekst Kart PlanID
Kommuneplan for Sveio kommune Link
Kommunedelplan Sveio sentrum Tekst (.PDF, 756 kB)
Kommunedelplan Førde sentrum Tekst (.PDF, 191 kB)
GBR 3/1 Nordre Buvika Tekst (.PDF, 428 kB) Kart (.PDF, 742 kB) 2019003
GBR 3/2 Hyttefelt Litlanes Tekst (.PDF, 55 kB) Kart (.PDF, 316 kB) 1996001
GBR 3/5 Hyttefelt Eidsvåg Tekst (.PDF, 231 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 1979002
GBR 3/5 Eidsvåg Tekst (.PDF, 375 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2018001
GBR 3/156 m.fl. Grunnavåg endring Tekst (.PDF, 107 kB) Kart (.PDF, 148 kB) 2012006
GBR 4/3 m.fl. Gramshaug, bustadfelt Tekst (.PDF, 62 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2001006
GBR 4/15 Ålfjorden brygge Tekst (.PDF, 190 kB) Kart (.PDF, 798 kB) 2005005
GNR 4 og 5 Bustadfelt Gramshaug/Treshaugane Tekst (.PDF, 115 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 1975002
GBR 6/1 og 7/1 m.fl. Steinbrot, Valevåg Tekst (.PDF, 335 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2017003
GBR 7/1, 4 Steinbrot, Einstadbøvoll Tekst (.PDF, 58 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 2003002
GBR 7/1, 4 Steinbrot, Einstadbøvoll (utviding) Tekst (.PDF, 36 kB) Kart (.PDF, 391 kB) 2011006
GBR 7/4 Steinbrot, Einstadbøvoll Tekst (.PDF, 254 kB) Kart (.PDF, 378 kB) 2013003
GBR 7/4 Kjekse Tekst (.PDF, 153 kB) Kart (.PDF, 499 kB) 2013002
GBR 8/16 m.fl. Valevåg Tekst (.PDF, 149 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2004003
GBR 8/1 og 4 Valevåg Tekst (.PDF, 289 kB) Kart (.PDF, 1019 kB) 2014002
GBR 8/3 Valensenteret Tekst (.PDF, 131 kB) Kart (.PDF, 411 kB) 2011003
GBR 8/39 m.fl. Valevåg hageby Kart (.PDF, 3 MB) 1973003
GBR 9/1 Valevåg Tekst (.PDF, 61 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2006008
GBR 9/2 Valevåg - Valen Tekst (.PDF, 67 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 2000002
GBR 9/18 Valevåg Tekst (.PDF, 277 kB) Kart (.PDF, 591 kB) 2011008
GBR 9/18 Valevåg Tekst (.PDF, 278 kB) 2018002
GBR 10/39, 48 Valevåg båtservice Tekst (.PDF, 63 kB) 2007009
GBR 29/1 Vikjo Tekst (.PDF, 77 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2007005
GBR 29/17 Liereid hyttefelt Tekst (.PDF, 49 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2010005
GBR 30/2 og 3 Fagerland, Vestvikvågen Tekst (.PDF, 159 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2001008
GBR 30/3, 32/9 Fagerland, Vestvik Tekst (.PDF, 81 kB) Kart (.PDF, 322 kB) 2011004
GBR 31/32 Hytter Vestvik Tekst (.PDF, 54 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 1999001
GBR 32/7 Vestvik Tekst (.PDF, 172 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2005003
GBR 36, 168 m.fl. Stølen Tekst (.PDF, 115 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 1979001
GBR 36/3 Vardaneset Tekst (.PDF, 37 kB) Kart (.PDF, 325 kB) 2013004
GBR 36/17 Hyttefelt Økland Tekst (.PDF, 52 kB) Kart (.PDF, 4 MB) 1998003
GBR 36/23 Økland, hytter Tekst (.PDF, 117 kB) Kart (.PDF, 4 MB) 2001003
GBR 36/37 Økland Tekst (.PDF, 104 kB) Kart (.PDF, 665 kB) 2017001
GNR 40 Bustadfelt Fjellstad Kart (.PDF, 7 MB) 1973001
GNR 40 Bustadfelt Pederstunet Kart (.PDF, 2 MB) 1999003
GNR 40 Industriområde Sveiåsen II Tekst (.PDF, 48 kB) Kart (.PDF, 7 MB) 1982002
GNR 40, fl. bnr. Golfbane byggesteg 1 Tekst (.PDF, 54 kB) Kart (.PDF, 8 MB) 1998004
GNR 40/2 Nordre avkøyring til Sveio sentrum Tekst (.PDF, 630 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2018003
GBR 40/2, 4 Jansafeltet Tekst (.PDF, 391 kB) Kart (.PDF, 383 kB) 2013006
GBR 40/6 Melkeneset del av GBR 40/6 Tekst (.PDF, 139 kB) Kart (.PDF, 10 MB) 1986003
GBR 40/7 Bustadområde Tekst (.PDF, 49 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 1997002
GBR 40/8 Sveiåsen, byggetrinn 1, 1983 Tekst (.PDF, 43 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 1984002
GBR 40/8 Reg. endring Sveiåsen, 1994 Tekst (.PDF, 85 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 1994002
GBR 40/8 Bebyggelsesplan del av Sveiåsen, 2003 Tekst (.PDF, 33 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2003001
GBR 40/8 Reg. endring Sveiåsen 2004002
GBR 40/8 Bustader del av GBR 40/8 Kart (.PDF, 2 MB) 1979003
GBR 40/8 Hansabakken Tekst (.PDF, 39 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2009003
GBR 40/8 Hansabakken II Tekst (.PDF, 333 kB) Kart (.PDF, 886 kB) 2013007
GBR 40/9 Sveio, del av gnr. 40 Tekst (.PDF, 78 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 1986001
GBR 40/9 Frønsdalstunet, leikear. Kart (.PDF, 2 MB) 2001001
GBR 40/10 Bustadfelt GBR 40/10 Tekst (.PDF, 72 kB) Kart (.PDF, 6 MB) 2000007
GBR 40/12 Gjermundshaugen Tekst (.PDF, 675 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2014003
GBR 40/59 Badeanlegg i Sveio sentrum Tekst (.PDF, 456 kB) Kart (.PDF, 688 kB) 2019001
GBR 40/68 Lynstadtunet Tekst (.PDF, 53 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2006002
GBR 40/106, 202 Steinarstjørna Tekst (.PDF, 33 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2006006
GBR 40/224 Sveiåsen 3 Tekst (.PDF, 135 kB) Kart (.PDF, 320 kB) 2019004
GBR 40/224, 92/15 Golfbanen, ny drivingrange, næringsareal Tekst (.PDF, 58 kB) Kart (.PDF, 856 kB) 2008006
GBR 40/224 Industriområde Sveiåsen Tekst (.PDF, 89 kB) 1978001
GBR 40/325, 40/284 Sveiåsen II Tekst (.PDF, 61 kB) Kart (.PDF, 4 MB) 2007008
GBR 40/647 Steinartjørna Tekst (.PDF, 156 kB) 2016003
GBR 41/29 Høgdebasseng Rossafjell Kart (.PDF, 718 kB) 2011002
GBR 41/52 Hytte- og bustadfelt Haugaland Golfbane Tekst (.PDF, 71 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2009002
GBR Ubyggingsplan, Albatross panorama
GBR 47/5 Åsbu, hytteområde Tekst (.PDF, 39 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2004001
GBR 48/16 Tjernagel hyttefelt Tekst (.PDF, 89 kB) Kart (.PDF, 4 MB) 1984003
GNR 49 og 50 Tjernagel bustad- og hyttefelt Tekst (.PDF, 77 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2002003
GNR 52 Bustadfelt Tørresplasset Tekst (.PDF, 55 kB) Kart (.PDF, 6 MB) 1983002
GBR 52/2 Buaneset Tekst (.PDF, 71 kB) Kart (.PDF, 875 kB) 2006001
GBR 52/3 Vestre Vågen, Buavåg Tekst (.PDF, 63 kB) Kart (.PDF, 273 kB) 2012003
GBR 52/3 Sanden, Buavåg Tekst (.PDF, 59 kB) Kart (.PDF, 140 kB) 2012001
GBR 52/37 Buavåg Tekst (.PDF, 89 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2004004
GBR 53/9 m.fl. FV6 Buamyr - Grimstveit Tekst (.PDF, 208 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2013008
GBR 56/14 og 17 Øvre Sletto Tekst (.PDF, 274 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2009001
GBR 56/17 Øvre Sletto, endring Tekst (.PDF, 74 kB) Kart (.PDF, 381 kB) 2012005
GBR 56/17 Nordbøfeltet, Eltravåg Tekst (.PDF, 153 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2003003
GBR 56/17 Nordbøfeltet, endring Tekst (.PDF, 40 kB) Kart
GBR 56/142 og 17 Sletto vest Tekst (.PDF, 141 kB) Kart (.PDF, 392 kB) 2016001
GBR 52/57 Bua småhus Tekst (.PDF, 48 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 1999002
GNR 61 Mølstrevåg, del av GNR 61 Tekst (.PDF, 92 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 1986002
GNR 69 Vikse Vestre/Viksemarka, deler av GNR 69 Tekst (.PDF, 13 kB) Kart (.PDF, 211 kB) 2010002
GBR 69/95 Tronnes Tekst (.PDF, 418 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2016002
GBR 70/2 Austre Vikse Tekst (.PDF, 552 kB) Kart 2019005
GBR 72/1 Ekrene aust Tekst (.PDF, 24 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 2013001
GBR 72/1 Viksefjorden brygge Tekst (.PDF, 118 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 2007007
GBR 72/4 m.fl. Rophus, byggjetrinn 1 Tekst (.PDF, 130 kB) Kart (.PDF, 5 MB) 2004006
GBR 72/2, 10 Rophus, byggjetrinn 2 Tekst (.PDF, 81 kB) Kart (.PDF, 4 MB) 2006010
GBR 72/160 Bebyggelsesplan Rophus Tekst (.PDF, 55 kB) Kart (.PDF, 613 kB) 2008004
GBR 72/4 Rophus B13 (Green living) Tekst (.PDF, 55 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2006007
GBR 72/4 Rophus, Paradis Tekst (.PDF, 131 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2001009
GBR 72/66 Ekrene næringspark Tekst (.PDF, 156 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2008002
GBR 72/76 m.fl. Fagerheim - Ekrene Tekst (.PDF, 804 kB) Kart 1 (.PDF, 6 MB) 2019002
Kart 2 (.PDF, 6 MB)
Kart 3 (.PDF, 6 MB)
Kart 4 (.PDF, 5 MB)
GBR 74/5 Steinbrot Birkeland Tekst (.PDF, 26 kB) Kart (.PDF, 574 kB) 2012002
GBR 80/3 Fjon Tekst (.PDF, 106 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2008001
GBR 82/1 Oldervik Tekst (.PDF, 15 kB) Kart (.PDF, 194 kB) 2012008
GBR 82/8 Kvalvågneset Tekst (.PDF, 123 kB) Kart (.PDF, 156 kB) 2010004
GBR 82/8 Kvalvågnes endring Tekst (.PDF, 223 kB) 2012007
GBR 82/14 Kvalvåg, hytter Tekst (.PDF, 102 kB) Kart (.PDF, 897 kB) 2001004
GBR 82/15 Kvalvåg/Langanes Tekst (.PDF, 54 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2005001
GBR 82/15 Nordre Kvalvåg Tekst (.PDF, 74 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2004007
GBR 82/31 m.fl. Kvalvågnes Tekst (.PDF, 93 kB) Kart (.PDF, 94 kB) 2011001
GBR 82/33 Kvalvågnes, hytter Tekst (.PDF, 131 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2001007
GBR 82/33 Kommuneplankart for planid 2001007 (.PDF, 338 kB)
GBR 82/35, 195 Kvalvågnes Tekst (.PDF, 64 kB) Kart (.PDF, 990 kB) 2007004
GBR 82/36, 216 Kvalvåg, Vågkjeften Tekst (.PDF, 113 kB) Kart (.PDF, 525 kB) 2008007
GBR 82/46 Kvalvågnes, hytter Tekst (.PDF, 50 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2001005
GBR 82/198, 54 Kvalvåg Tekst (.PDF, 71 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2006003
GBR 83/2 Våga Tekst (.PDF, 102 kB) Kart (.PDF, 227 kB) 2010006
GBR 83/2 Våga II Tekst (.PDF, 177 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2014001
GBR 83/3 Del av vestre Odden, Våga Tekst (.PDF, 69 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2000001
GBR 83/75 m.fl. Våga hytter Tekst (.PDF, 138 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2002001
GBR 83/105 Våga Brokasundet Tekst (.PDF, 183 kB) Kart (.PDF, 3 MB) 2005006
GBR 92/1, 93/4 Golfbanen, steg 2 Tekst (.PDF, 54 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 2005007
GNR 96 Hyttefelt Haukås Tekst (.PDF, 148 kB) Kart (.PDF, 2 MB) 1977001
GBR 104/6 Tveit vestre, hyttefelt Tekst (.PDF, 71 kB) Kart (.PDF, 926 kB) 2000004
GBR 104/12 Tveit Kart (.PDF, 2 MB) 1998001
GBR 105/5 Ervesundet Tekst (.PDF, 228 kB) 2012004
GBR 107/2 Straumvika Tekst (.PDF, 293 kB) 2013005
GBR 107/3 Hytteområde Erve Tekst (.PDF, 106 kB) 2006005
GNR 110 Selsåsvika, del av GNR 110 Tekst (.PDF, 99 kB) 1980001
GBR 111/1 m.fl. Røykenes Tekst (.PDF, 87 kB) 2002002
GBR 114/1 Brattestø, naustområde Tekst (.PDF, 42 kB) 1990002
GBR 114/1 Brattestø, hytteområde Tekst (.PDF, 55 kB) 1990001
GBR 116/1 Hyttefeltet Espenes Tekst (.PDF, 158 kB) 2007006
GBR 119/1-2 Solheim Tekst (.PDF, 102 kB) 1984001
GBR 119/1 Lauvnes Tekst (.PDF, 115 kB) 2004005
GNR 121 Industriområde Hanaleite Tekst (.PDF, 116 kB) 1979004
GNR 121 Førde sentrum - eldrebustader Tekst (.PDF, 120 kB) 1995001
GBR 121/3 Hjartåsen - utviding Tekst (.PDF, 82 kB) 2008005
GBR 121/9 Førde Båthamn Tekst (.PDF, 46 kB) 1997001
GBR 121/14 Førde sentrum bustadar Tekst (.PDF, 85 kB) 2000006
GBR 121/54, 61 Hjartåsen, Førde Tekst (.PDF, 87 kB) 1979005
GBR 121/171, 167 Tabor Øvre og Tabor Nedre Tekst (.PDF, 45 kB) 1973002
GBR 122/2 Flatnes Tekst (.PDF, 180 kB) 2005002
GBR 122/3 Flatnes Tekst (.PDF, 80 kB) 2005008
GBR 121/257 Fotgjengarundergong Førde Tekst (.PDF, 12 kB) 2011010
Trekantsambandet Tekst (.PDF, 89 kB) 1994001