Kommunedelplanar og reguleringsplanar

Her blir det lagd ut vedtatte reguleringsplanar i Sveio kommune. Klikk på lenkane nedanfor for å få opp reguleringsplanane.

For høyringar og kunngjeringar av nye planar, sjå her.

Dersom du ikkje finn reguleringsplanen du leitar etter, ta kontakt med Ilona Nowak ved plan- og næringsavdelinga, Ilona.Nowak@sveio.kommune.no, tlf. 53 74 80 57. 

Reguleringsplanar
GBR Stad Tekst Kart PlanID
Kommuneplan for Sveio kommune Link
Kommunedelplan Sveio sentrum Tekst (PDF, 2 MB) Kart (PDF, 10 MB) 2023005
Kommunedelplan Førde sentrum Tekst (PDF, 191 kB)
GBR 3/1 Nordre Buvika Tekst (PDF, 428 kB) Kart (PDF, 742 kB) 2019003
GBR 3/2 Hyttefelt Litlanes Tekst (PDF, 55 kB) Kart (PDF, 316 kB) 1996001
GBR 3/5 Hyttefelt Eidsvåg Tekst (PDF, 231 kB) Kart (PDF, 2 MB) 1979002
GBR 3/5 Eidsvåg Tekst (PDF, 375 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2018001
GBR 3/156 m.fl. Grunnavåg endring Tekst (PDF, 107 kB) Kart (PDF, 148 kB) 2012006
GBR 4/3 m.fl. Gramshaug, bustadfelt Tekst (PDF, 62 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2001006
GBR 4/15 Ålfjorden brygge Tekst (PDF, 190 kB) Kart (PDF, 798 kB) 2005005
GNR 4 og 5 Bustadfelt Gramshaug/Treshaugane Tekst (PDF, 115 kB) Kart (PDF, 5 MB) 1975002
GBR 6/1 og 7/1 m.fl. Steinbrot, Valevåg Tekst (PDF, 335 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2017003
GBR 7/1, 4 Steinbrot, Einstadbøvoll Tekst (PDF, 58 kB) Kart (PDF, 5 MB) 2003002
GBR 7/1, 4 Steinbrot, Einstadbøvoll (utviding) Tekst (PDF, 36 kB) Kart (PDF, 391 kB) 2011006
GBR 7/4 Steinbrot, Einstadbøvoll Tekst (PDF, 254 kB) Kart (PDF, 378 kB) 2013003
GBR 7/4 Kjekse Tekst (PDF, 153 kB) Kart (PDF, 499 kB) 2013002
GBR 8/16 m.fl. Valevåg Tekst (PDF, 149 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2004003
GBR 8/1 og 4 Valevåg Tekst (PDF, 289 kB) Kart (PDF, 1019 kB) 2014002
GBR 8/3 Valensenteret Tekst (PDF, 131 kB) Kart (PDF, 411 kB) 2011003
GBR 8/39 m.fl. Valevåg hageby Kart (PDF, 3 MB) 1973003
GBR 9/1 Valevåg Tekst (PDF, 61 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2006008
GBR 9/2 Valevåg - Valen Tekst (PDF, 67 kB) Kart (PDF, 5 MB) 2000002
GBR 9/18 Valevåg Tekst (PDF, 277 kB) Kart (PDF, 591 kB) 2011008
GBR 9/18 Valevåg Tekst (PDF, 278 kB) 2018002
GBR 10/39, 48 Valevåg båtservice Tekst (PDF, 63 kB) 2007009
GBR 29/1 Vikjo Tekst (PDF, 77 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2007005
GBR 29/17 Liereid hyttefelt Tekst (PDF, 49 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2010005
GBR 30/2 Fagerland og Bjørkelio Tekst (PDF, 19 MB) Kart (PDF, 9 MB) 2021002
GBR 30/2 og 3 Fagerland, Vestvikvågen Tekst (PDF, 159 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2001008
GBR 30/3, 32/9 Fagerland, Vestvik Tekst (PDF, 81 kB) Kart (PDF, 322 kB) 2011004
GBR 31/32 Hytter Vestvik Tekst (PDF, 54 kB) Kart (PDF, 3 MB) 1999001
GBR 32/7 Vestvik Tekst (PDF, 172 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2005003
GBR 36, 168 m.fl. Stølen Tekst (PDF, 115 kB) Kart (PDF, 5 MB) 1979001
GBR 36/3 Vardaneset Tekst (PDF, 37 kB) Kart (PDF, 325 kB) 2013004
GBR 36/17 Hyttefelt Økland Tekst (PDF, 52 kB) Kart (PDF, 4 MB) 1998003
GBR 36/23 Økland, hytter Tekst (PDF, 117 kB) Kart (PDF, 4 MB) 2001003
GBR 36/37 Økland Tekst (PDF, 104 kB) Kart (PDF, 665 kB) 2017001
GNR 40 Bustadfelt Fjellstad Kart (PDF, 7 MB) 1973001
GNR 40 Bustadfelt Pederstunet Kart (PDF, 2 MB) 1999003
GNR 40 Industriområde Sveiåsen II Tekst (PDF, 48 kB) Kart (PDF, 7 MB) 1982002
GNR 40, fl. bnr. Golfbane byggesteg 1 Tekst (PDF, 54 kB) Kart (PDF, 8 MB) 1998004
GNR 40/2 Nordre avkøyring til Sveio sentrum Tekst (PDF, 630 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2018003
GNR 40/2 Symje- og idrettshall Tekst (PDF, 220 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2021001
GBR 40/2, 4 Jansafeltet Tekst (PDF, 391 kB) Kart (PDF, 383 kB) 2013006
GBR 40/6 Melkeneset del av GBR 40/6 Tekst (PDF, 139 kB) Kart (PDF, 10 MB) 1986003
GBR 40/7 Bustadområde Tekst (PDF, 49 kB) Kart (PDF, 2 MB) 1997002
GBR 40/8 Sveiåsen, byggetrinn 1, 1983 Tekst (PDF, 43 kB) Kart (PDF, 3 MB) 1984002
GBR 40/8 Reg. endring Sveiåsen, 1994 Tekst (PDF, 85 kB) Kart (PDF, 3 MB) 1994002
GBR 40/8 Bebyggelsesplan del av Sveiåsen, 2003 Tekst (PDF, 33 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2003001
GBR 40/8 Reg. endring Sveiåsen 2004002
GBR 40/8 Bustader del av GBR 40/8 Kart (PDF, 2 MB) 1979003
GBR 40/8 Hansabakken Tekst (PDF, 39 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2009003
GBR 40/8 Hansabakken II Tekst (PDF, 333 kB) Kart (PDF, 886 kB) 2013007
GBR 40/9 Sveio, del av gnr. 40 Tekst (PDF, 78 kB) Kart (PDF, 2 MB) 1986001
GBR 40/9 Frønsdalstunet, leikear. Kart (PDF, 2 MB) 2001001
GBR 40/10 Bustadfelt GBR 40/10 Tekst (PDF, 72 kB) Kart (PDF, 6 MB) 2000007
GBR 40/12 Gjermundshaugen Tekst (PDF, 675 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2014003
GBR 40/59 Badeanlegg i Sveio sentrum Tekst (PDF, 456 kB) Kart (PDF, 570 kB) 2019001
GBR 40/68 Lynstadtunet Tekst (PDF, 53 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2006002
GBR 40/106, 202 Steinarstjørna Tekst (PDF, 33 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2006006
GBR 40/224, 92/15 Golfbanen, ny drivingrange, næringsareal Tekst (PDF, 58 kB) Kart (PDF, 856 kB) 2008006
GNR 40 Albatross panorama, bustadområde
GBR 40/224 Industriområde Sveiåsen Tekst (PDF, 89 kB) 1978001
GBR 40/325, 40/284 Sveiåsen II Tekst (PDF, 61 kB) Kart (PDF, 4 MB) 2007008
GBR 40/647 Steinartjørna Tekst (PDF, 156 kB) 2016003
GBR 41/29 Høgdebasseng Rossafjell Kart (PDF, 718 kB) 2011002
GBR 41/52 Hytte- og bustadfelt Haugaland Golfbane Tekst (PDF, 71 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2009002
GBR Ubyggingsplan, Albatross panorama
GBR 47/5 Åsbu, hytteområde Tekst (PDF, 39 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2004001
GBR 48/16 Tjernagel hyttefelt Tekst (PDF, 89 kB) Kart (PDF, 4 MB) 1984003
GNR 49 og 50 Tjernagel bustad- og hyttefelt Tekst (PDF, 77 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2002003
GNR 52 Bustadfelt Tørresplasset Tekst (PDF, 55 kB) Kart (PDF, 6 MB) 1983002
GBR 52/2 Buaneset Tekst (PDF, 71 kB) Kart (PDF, 875 kB) 2006001
GBR 52/3 Vestre Vågen, Buavåg Tekst (PDF, 63 kB) Kart (PDF, 273 kB) 2012003
GBR 52/3 Sanden, Buavåg Tekst (PDF, 59 kB) Kart (PDF, 140 kB) 2012001
GBR 52/37 Buavåg Tekst (PDF, 89 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2004004
GBR 53/9 m.fl. FV6 Buamyr - Grimstveit Tekst (PDF, 208 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2013008
GBR 56/14 og 17 Øvre Sletto Tekst (PDF, 274 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2009001
GBR 56/17 Øvre Sletto, endring Tekst (PDF, 74 kB) Kart (PDF, 381 kB) 2012005
GBR 56/17 Nordbøfeltet, Eltravåg Tekst (PDF, 153 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2003003
GBR 56/17 Nordbøfeltet, endring Tekst (PDF, 40 kB) Kart
GBR 56/142 og 17 Sletto vest Tekst (PDF, 141 kB) Kart (PDF, 392 kB) 2016001
GBR 52/57 Bua småhus Tekst (PDF, 48 kB) Kart (PDF, 2 MB) 1999002
GNR 61 Mølstrevåg, del av GNR 61 Tekst (PDF, 92 kB) Kart (PDF, 5 MB) 1986002
GNR 69 Vikse Vestre/Viksemarka, deler av GNR 69 Tekst (PDF, 13 kB) Kart (PDF, 211 kB) 2010002
GBR 69/95 Tronnes Tekst (PDF, 418 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2016002
GBR 70/2 Austre Vikse Tekst (PDF, 552 kB) Kart 2019005
GBR 72/1 Ekrene aust Tekst (PDF, 24 kB) Kart (PDF, 5 MB) 2013001
GBR 72/1 Viksefjorden brygge Tekst (PDF, 118 kB) Kart (PDF, 5 MB) 2007007
GBR 72/4 m.fl. Rophus, byggjetrinn 1 Tekst (PDF, 130 kB) Kart (PDF, 5 MB) 2004006
GBR 72/2, 10 Rophus, byggjetrinn 2 Tekst (PDF, 81 kB) Kart (PDF, 4 MB) 2006010
GBR 72/160 Bebyggelsesplan Rophus Tekst (PDF, 55 kB) Kart (PDF, 613 kB) 2008004
GBR 72/4 Rophus B13 (Green living) Tekst (PDF, 55 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2006007
GBR 72/4 Rophus, Paradis Tekst (PDF, 131 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2001009
GBR 72/66 Ekrene næringspark Tekst (PDF, 156 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2008002
GBR 72/76 m.fl. Fagerheim - Ekrene Tekst (PDF, 804 kB) Kart 1 (PDF, 6 MB) 2019002
Kart 2 (PDF, 6 MB)
Kart 3 (PDF, 6 MB)
Kart 4 (PDF, 5 MB)
GBR 74/5 Steinbrot Birkeland Tekst (PDF, 26 kB) Kart (PDF, 574 kB) 2012002
GBR 80/3 Fjon Tekst (PDF, 106 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2008001
GBR 82/1 Oldervik Tekst (PDF, 15 kB) Kart (PDF, 194 kB) 2012008
GBR 82/8 Kvalvågneset Tekst (PDF, 123 kB) Kart (PDF, 156 kB) 2010004
GBR 82/8 Kvalvågnes endring Tekst (PDF, 223 kB) 2012007
GBR 82/14 Kvalvåg, hytter Tekst (PDF, 102 kB) Kart (PDF, 897 kB) 2001004
GBR 82/15 Kvalvåg/Langanes Tekst (PDF, 54 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2005001
GBR 82/15 Nordre Kvalvåg Tekst (PDF, 74 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2004007
GBR 82/31 m.fl. Kvalvågnes Tekst (PDF, 93 kB) Kart (PDF, 94 kB) 2011001
GBR 82/33 Kvalvågnes, hytter Tekst (PDF, 131 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2001007
GBR 82/33 Kommuneplankart for planid 2001007 (PDF, 338 kB)
GBR 82/35, 195 Kvalvågnes Tekst (PDF, 64 kB) Kart (PDF, 990 kB) 2007004
GBR 82/36, 216 Kvalvåg, Vågkjeften Tekst (PDF, 113 kB) Kart (PDF, 525 kB) 2008007
GBR 82/46 Kvalvågnes, hytter Tekst (PDF, 50 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2001005
GBR 82/198, 54 Kvalvåg Tekst (PDF, 71 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2006003
GBR 83/2 Våga Tekst (PDF, 102 kB) Kart (PDF, 227 kB) 2010006
GBR 83/2 Våga II Tekst (PDF, 177 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2014001
GBR 83/3 Del av vestre Odden, Våga Tekst (PDF, 69 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2000001
GBR 83/75 m.fl. Våga hytter Tekst (PDF, 138 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2002001
GBR 83/105 Våga Brokasundet Tekst (PDF, 183 kB) Kart (PDF, 3 MB) 2005006
GBR 92/1, 93/4 Golfbanen, steg 2 Tekst (PDF, 54 kB) Kart (PDF, 2 MB) 2005007
GNR 96 Hyttefelt Haukås Tekst (PDF, 148 kB) Kart (PDF, 2 MB) 1977001
GBR 104/6 Tveit vestre, hyttefelt Tekst (PDF, 71 kB) Kart (PDF, 926 kB) 2000004
GBR 104/12 Tveit Kart (PDF, 2 MB) 1998001
GBR 105/5 Ervesundet Tekst (PDF, 228 kB) 2012004
GBR 107/2 Straumvika Tekst (PDF, 293 kB) 2013005
GBR 107/3 Hytteområde Erve Tekst (PDF, 106 kB) 2006005
GNR 110 Selsåsvika, del av GNR 110 Tekst (PDF, 99 kB) 1980001
GBR 111/1 m.fl. Røykenes Tekst (PDF, 87 kB) 2002002
GBR 114/1 Brattestø, naustområde Tekst (PDF, 42 kB) 1990002
GBR 114/1 Brattestø, hytteområde Tekst (PDF, 55 kB) 1990001
GBR 116/1 Hyttefeltet Espenes Tekst (PDF, 158 kB) 2007006
GBR 119/1-2 Solheim Tekst (PDF, 102 kB) 1984001
GBR 119/1 Lauvnes Tekst (PDF, 115 kB) 2004005
GNR 121 Industriområde Hanaleite Tekst (PDF, 116 kB) 1979004
GNR 121 Førde sentrum - eldrebustader Tekst (PDF, 120 kB) 1995001
GBR 121/3 Hjartåsen - utviding Tekst (PDF, 82 kB) 2008005
GBR 121/9 Førde Båthamn Tekst (PDF, 46 kB) 1997001
GBR 121/14 Førde sentrum bustadar Tekst (PDF, 85 kB) 2000006
GBR 121/54, 61 Hjartåsen, Førde Tekst (PDF, 87 kB) 1979005
GBR 121/171, 167 Tabor Øvre og Tabor Nedre Tekst (PDF, 45 kB) 1973002
GBR 122/2 Flatnes Tekst (PDF, 180 kB) 2005002
GBR 122/3 Flatnes Tekst (PDF, 80 kB) 2005008
GBR 121/257 Fotgjengarundergong Førde Tekst (PDF, 12 kB) 2011010
Trekantsambandet Tekst (PDF, 89 kB) 1994001