Vikse skule

Vikse skule er ein 1-7-skule som ligg flott til ved Viksefjorden. Skulen har fint leikeområde, ballbinge, klatrestativ og føysestativ, natur og utmark, skog og tjern rundt skulen. 

Skuleåret 2022/23 er det 128 elevar ved skulen, 15 lærarar, 3 fagarbeidarar, 1 miljøterapeut, og 2 reinhaldarar, i tillegg til rektor og inspektør.

Satsingsområde: inkluderande skulemiljø, språk, lesing og skriving som grunnleggjande dugleiker, kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis, overgang barnehage-skule og innføring av LK20

Hovudinngang Vikse skule - Klikk for stort bileteVikse skule Kristine Rossehaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Ronny Valdersnes
Rektor Vikse skule
53748370
47266856
Anne-Beth Økland
Undervisningsinspektør
53748376
Victoria Skeisvoll
Helsesjukepleiar

Kart