Vikse skule

Vikse skule er ein 1-7-skule som ligg flott til ved Viksefjorden. Skulen har fint leikeområde, ballbinge, klatrestativ og føysestativ, natur og utmark, skog og tjern rundt skulen. 

Skuleåret 2022/23 er det 128 elevar ved skulen, 15 lærarar, 3 fagarbeidarar, 1 miljøterapeut, og 2 reinhaldarar, i tillegg til rektor og inspektør.

Satsingsområde: inkluderande skulemiljø, språk, lesing og skriving som grunnleggjande dugleiker, kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis, overgang barnehage-skule og innføring av LK20

Hovudinngang Vikse skule - Klikk for stort bileteVikse skule Kristine Rossehaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO 2023
Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf (PDF, 2 MB)

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

Kontakt

Ronny Valdersnes
Rektor Vikse skule
53748370
47266856
Kristine Rossehaug
Undervisningsinspektør Vikse skule og rådgivar Sveio kommune
92060950
Birgitte Brændhagen Bua
Helsesøster
53748122
90827102

Kart