Vikse skule

Vikse skule er ein 1-7-skule som ligg flott til ved Viksefjorden. Skulen har fint leikeområde, ballbinge, klatrestativ og føysestativ, natur og utmark, skog og tjern rundt skulen. 

Skuleåret 2022/23 er det 128 elevar ved skulen, 15 lærarar, 3 fagarbeidarar, 1 miljøterapeut, og 2 reinhaldarar, i tillegg til rektor og inspektør.

Satsingsområde: inkluderande skulemiljø, språk, lesing og skriving som grunnleggjande dugleiker, kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderande praksis, overgang barnehage-skule og innføring av LK20

Hovudinngang Vikse skule - Klikk for stort bileteVikse skule Kristine Rossehaug

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

Kontakt

Ronny Valdersnes
Rektor Vikse skule
53748370
47266856
Kristine Rossehaug
Undervisningsinspektør Vikse skule og rådgivar Sveio kommune
92060950
Birgitte Brændhagen Bua
Helsesøster
53748122
90827102

Kart