Tilgjengelegheitserklæring

God kommunikasjon, klart språk og universell utforming er viktige grunnsteinar i Sveio kommune sitt arbeid i digitale kanalar. 

Innhaldet på sveio.kommune.no skal vere mogeleg å bruke og forstå av alle. 

Kva gjeld denne erklæringa for?

Denne tilgjengeeigheitserklæring gjeld for hovednettstaden til Sveio kommune. 
Tilgjengelegheitserklæring for Sveio kommune

Erklæringa gjeld ikkje andre subdomener under sveio.kommune.no, som nettsider for politiske saker, nettløsning for visning av politiske møter, kommunen sin eskjemaløysning eller nettsidene til kommunale foretak. 

Kven er ansvarleg for nettstaden? 

  • Organisasjon- og personalavdelinga har systemansvar for sveio.kommune.no.
  • Konsulent Vibeke Berge Vierdal har det daglege ansvaret for nettstaden

Me jobbar kontinuerleg med å forbetre nettsidene, og følger standarden Retningslinjer for universell utforming av nettinnhold (WCAG) 2.1. Kvalitetsarbeidet og utviklingsarbeidet foregår i samarbeid med den tekniske leverandør vår, Acos.

Historikk for nettstaden

Dagens nettsider ble etablert i 2016. Universell utforming, klarspråk og tilgjengelegheit har heile tiden vore sentralt i arbeidet.

Kontinuerleg arbeid

I 2023 prioriterer me å oppdatere sveio.kommune.no til å oppnå samsvar med krava i WCAG 2.1. 

Me skal

Status for samsvar med krav

Sveio.kommune.no er delvis i samsvar med WCAG 2.1 nivå AA.

Å vere delvis i samsvar, betyr at enkelte deler av innhaldet ikkje heilt samsvarer med krava.

Kjente feil

Sjølv om me gjer vårt beste for at alt innhald på sveio.kommune.no skal vere universelt utforma, veit vi at det finst manglar.

Gi oss en tilbakemelding!

Me får dagleg mange tilbakemeldingar på innhaldet på sveio.kommune.no. 

Er det noko som ikkje fungerer som det skal, eller går du glipp av innhald på grunn av at nettsidene ikkje er universelt utforma?

Send en e-post til postmottak@sveio.kommune.no.