Sveio skule

Sveio skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med omlag 530 elevar og 80 tilsette. Skulen ligg i administrasjonssenteret i Sveio kommune og er den største skulen i Sveio.

Sveio skule består av fleire bygg; Vigdartun, Storatun, Langetun og Sørbygget. Vigdartun er eit fleirbruksbygg for ungdomsskule, idrettshall, kulturskule og folkebibliotek. I Langetun, som er den eldste delen av skulen, finn du basseng som blir brukt til symjeundervisning, samt spesialavdelinga Vestbygget. Langetun blei rehabilitert samstundes som Storatun blei bygd og sto ferdig i 2020. Skulen framstår som ny og moderne, med eit flott uteområde.

Sveio skule avdeling Storatun - Klikk for stort bileteSveio skule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overgangsskjema barnehage, skule og SFO
Plan for overgangen mellom barnehage, skule og SFO 2023
Søk om permisjon for elev

Klikk på lenkja under for å søkja om elevpermisjon:

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole

På Visma Flyt Skole kan føresette lesa vurderingar, karakterer, fråver og meldingar om barnet sitt. Føresette skal også bruke Visma Flyt Skole til å søkje om elevfri/ permisjonar utanom ting som sjukefråver, tannlege, legetimar og gravferd. Desse tingene skal registrerast i appen Visma Min Skole Foresatt.

Logg inn (visma.com)

Visma Flyt Skole Brukarmanual for føresette.pdf

Last ned appen Min skole ved å klikke på lenkja under:

Min Skole-app for føresette - Visma Flyt Skole

Min Skole app brukarmanual for føresette.pdf (PDF, 2 MB)

Bestille skulemjølk eller skulefrukt

Her kan du bestille skulemjølk for barnet ditt: Skolelyst

Her kan du bestille skulefrukt for barnet ditt: Skolefrukt – Skolefrukt for elever i grunnskolen

Søk om skyss grunna særleg trafikkfarleg skuleveg

Denne søknaden gjeld for dei som har særleg vanskeleg eller farleg skuleveg som bur mindre enn 4 kilometer frå skulen (2 kilometer for 1.klassingar).

Søknad om kommunal skyss for grunnskulen - Sveio kommune

Kontakt

Lene Lier
Rektor Sveio skule
53748304
Suzanne Åbø
Undervisningsinspektør Sveio skule, ungdomstrinn
53748303
Heidi L. Storstein
Undervisningsinspektør barnetrinn, Sveio skule
53748302
Liv Mangrud Eidhammer
Helsesøster
47610461
Kjersti Førre Halsne
Helsesøster
41576731
Frans Gisle Hansen
SLT-koordinator
53748084
93216677

Kart