Sveio skule

Sveio skule er ein kombinert barne- og ungdomsskule med omlag 530 elevar og 80 tilsette. Skulen ligg i administrasjonssenteret i Sveio kommune og er den største skulen i Sveio.

Sveio skule består av fleire bygg; Vigdartun, Storatun, Langetun og Sørbygget. Vigdartun er eit fleirbruksbygg for ungdomsskule, idrettshall, kulturskule og folkebibliotek. I Langetun, som er den eldste delen av skulen, finn du basseng som blir brukt til symjeundervisning, samt spesialavdelinga Vestbygget. Langetun blei rehabilitert samstundes som Storatun blei bygd og sto ferdig i 2020. Skulen framstår som ny og moderne, med eit flott uteområde.

Sveio skule avdeling Storatun - Klikk for stort bileteSveio skule

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Lene Lier
Rektor Sveio skule
53748304
Birgitte Brændhagen Bua
Helsesjukepleiar
53748121
90827102
Suzanne Åbø
Undervisningsinspektør Sveio skule, ungdomstrinn
53748303
Heidi L. Storstein
Undervisningsinspektør barnetrinn, Sveio skule
53748302
Cathrine Nilsen Selsås
Helsesjukepleiar / flyktninghelsesjukepleiar
53748121
90411382
Frans Gisle Hansen
SLT-koordinator
53748084
93216677
Hege Kaldheim Mundal
53748311
41576731

Kart