Momskompensasjon på varer og tenester

Frivillige organisasjonar kan søka om momskompensasjon innan 2. september.


Ordninga skal fremma frivillig aktivitet gjennom å kompensera for kostnadar frivillige organisasjoner har hatt til meirverdiavgift ved kjøp av varer og tenester.

Søkjarar må vera registrerte i Frivilligheitsregisteret, og frivillig innsats må vera ein viktig del av verksemda for å søka.

Søknadsfrist er 2. september 2024. (Søknadsfrist plar vera 1. september, men dette er ein søndag, og derfor er fristen i år sett til måndag 2. september). 

De kan søka etter to modeller: Forenkla modell og dokumentert modell.

Meir informasjon og søknadsskjema finn ein på Momskompensasjon på varer og tenester – Lottstift