Cyanobakteriar (blågrønalger) i Vigdarvatnet - nyleg observert ved område Lindøy / Vigdarheim


Det er observert cyanobakteriar (blågrønnalger) i Vigdarvatnet.

Cyanobakteriar er ein type bakterie som år om anna blomstrar opp i ferskvatn. Cyanobakteriar kan ved nokre høve produsera giftstoff i vatnet. 

Vatnet bør heller ikkje drikkast av dyr. Eigare av bufe langs vatnet bør gjera tiltak for å sikre at dyra ikkje drikk av vatnet.