Publisert 02.09.2020


I samarbeid med Hordaland Bondelag inviterer CH4 til fagdag for gardbrukarar og andre interesserte. Tema: Lokalt skogsvirke som oppvarmingskjelde på garden. 

Publisert 02.09.2020

 
Dagsturhytta vår, her i Sveio kommune, kjem i november og vil sjå ut som på biletet over. Og den treng eit namn!

 

Publisert 01.09.2020


Sveio kommune ønsker med dette å informera om alle dei 16 som fekk påvist koronasmitte i veke 31 no er friskmelde og ute av isolasjon. Det har heller ikkje oppstått nokon nye smittetilfelle dei siste vekene. 

Publisert 01.09.2020

Frist for å komme med innspel om nye anlegg med søknad om spelemidlar til i 2021, er 1. oktober 2020.

Publisert 31.08.2020

Informasjon frå Vats Anlegg AS:

Vats Anlegg As har inngått kontrakt med Sveio Kommune og Vestland fylkeskommune for utførelse av grunnarbeider vedr. ny gang- og sykkelvei  til Vikse skole.

Publisert 26.08.2020


Møtebøkene fra Sveio formannskap for perioden 1838–1919 er no tilgjengelege digitalt. 

Publisert 20.08.2020


Her er sakspapira til møta i hovudutvala 24. august 2020. 

Publisert 20.08.2020

NIBIO har i e-brev 13. august orientert kommunen om at dei i haust skal utføra feltarbeid i jordbrukslandskapet for å henta inn data til statistikk som del av innsamling som går attende til 1998.

 

 

Publisert 17.08.2020


Det blir halde ekstraordinært formannskapsmøte i dag, 17. august, kl. 16.00. 

Publisert 12.08.2020

  I frå 1.august 2020 er det innført redusert foreldrebetaling i SFO for familiar med låg inntekt.