Biologar på feltarbeid i Bjellandselva

Illustrasjonsbilde: Vassprøvetaking i ferskvatn - Klikk for stort bileteIllustrasjonsbilde; Vassprøvetaking i ferskvatn  Frå måndag 13.juni vil det bli vassprøvetaking i Bjellandselva.

Sunnhordland vassområde deltek saman med Statsforvaltaren i Vestland om å undersøke elvar. Dette vil vise miljøtilstand og gi ein peikepinn på eventuell ureining. Undersøkinga er ein del av arbeidet for at alle innsjøar, elvar, kystområde og grunnvatn skal oppnå miljømål etter vassforskrifta. Det er leigd inn konsulentar som skal samle inn og analysere vassprøvar og prøvar av botndyr og begroingsalgar. Undersøkingane vil etter planen skje i perioden juni-november.