Det lyser nå gult langs etter vegane våre av det giftige ugraset Landøyda.

Landøyda er eit problemugras i landbruket som me ser at i større og større grad spreier seg, særleg langs vegane i kommunen.

Bilete av Landøya  - Klikk for stort bileteLandøya - eit problemugras Plantevernleksikonet

 

Det lyser nå gult langs etter vegane våre av det giftige ugraset Landøyda.

Landøyda er eit problemugras i landbruket som me ser at i større og større grad spreier seg, særleg langs vegane i kommunen.

Heile planta er giftig, både i frisk og tørka tilstand. Det er derfor viktig å ikkje få den med i fôr til husdyr. Nektar og pollen inneheld også giftstoff og kan difor føre til at honning frå områder med mykje Landøyda kan ha for høge verdiar av plantegift.

Me vil oppmoda alle som er ute p

å tur til å vere med å ta i eit tak og hjelpe til med å avgrensa fortsatt spreiing av denne planta.

Den er enkel å nappe opp med rota. Det bør brukast hanskar ettersom plantesafta kan gi solskader. Kast planta i lukka pose i restavfallet. Ei plante i restavfallet er 2000 frø mindre som kan spire til neste år!

Tusen takk for hjelpa.