Fylkestilhøyrsle – Spørsmål om tilskotsordningar i landbruket

 
Landbruks- og matdepartementet har svart på spørsmål frå Sveio kommune. 

Under informasjonsmøtet med Telemarksforsking 21. oktober i år kom det fram ein del spørsmål knytt til tilskotsordningar i landbruket. Rådmannen valde å senda spørsmåla vidare til Landbruks- og matdepartementet. Svaret frå departementet er no kome, og du kan lesa det her (PDF, 157 kB)