Ny SMS-/meldingsordning for varsling om feiing eller tilsyn

Feiing og tilsyn Haugaland brann og redning IKS Haugaland brann og redning IKS vil via «MinEiendom» varsla om tidspunkt for feiing eller tilsyn ved å senda SMS.

Den nye ordninga gjeld for innbyggjarar i kommunane Bokn, Etne, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Vindafjord og Utsira.

Sjå meir info på Haugaland brann og redning IKS sine nettsider: Ny SMS-/meldingsordning for varsling om feiing eller tilsyn – Haugaland Brann og Redning IKS